International Music Festival Buxtehude
Konzertmeisterin des Ensembles musica assoluta

Werke von W.A. Mozart
Haiku Zhang, Klavier
Thorsten Encke, Leitung

musica assoluta